Efterlogen – en glad och god fortsättning på kvällen. 
Efter den högtidliga stunden i lunden följer efterlogen med glädje, god mat och dryck. I de flesta fall brukar kostnaden för måltiden erbjudas till mycket facilt pris. En välsmakande husmanskost kan ingå i logernas menyer. 

Även om glädjen står högt i taket under måltiden, framförs ofta tal och utbringande av skålar. I samband med receptioner, gradgivning och jubileum är detta en viktig del som inramning av Ordens seriösa arbete och vårdandet av traditioner.
 
Efterlogen berikas av olika inslag i form av intressanta föredrag eller musikunderhållning. I alla loger finns kända eller dolda förmågor, som kan bidra till trevliga framförande i vänners lag. Man kan också presentera ett aktuellt ämne. Även samtalen på tu man hand ger nya insikter och ökade kunskaper när människor med olika bakgrund träffas och trivs tillsammans. Detta stärker brödraskapet och skapar ett värdefullt socialt nätverk.
 
Druid-Ordens sammankomster kan också utvidgas till besök i andra loger. En broder, som besöker en annan loge, blir alltid väl omhändertagen. Utöver de regelbundna logemötena ordnas utflykter och andra trevliga arrangemang t.ex. inom sport, motion och kultur. 

Våra damer inbjuds ofta till evenemangen utanför de ordinarie logemötena. Men de kan också träffas i Damklubbar eller i den egna Svenska Birgitta-Logen, som finns på tiotalet platser i Sverige.
 
Tips om vad som sker i logerna kan läsas i Svensk Druid-Tidning, som utkommer med tio nummer per år. Tidningen speglar ordenslivet i grundloger, storloger och Riksstorloge, men innehåller också intressanta artiklar med internationella, historiska och aktuella inslag.

 

Nya_loggan_frilagd_utantext