Om Halör


Loge nr 61 HALÖR
av Förenade Gamla Druid-orden.
Stiftad 18 april 1975

Kort historik om logen Halör.

1971-72 körde fyra druidbröder in från Höllviken till logen Ad Astra i Malmö, tills en dag en av oss kom upp med tanken att starta en loge i Höllviken eller på Näset. Upptagningsområdet skulle i huvudsak vara Vellinge och sydväst därom. Naturligtvis skulle vi inte neka bröder från andra delar av södra Sverige att komma med också. Vi diskuterade det hela med Storlogen och Riksstorlogen. Riksstorlogens ämbetsmän var tveksamma till en början, men när vi lade fram våra argument, som var väl underbyggda, så fick vi möjlighet att under en tid av två år få starta ett druidsällskap. Om vi lyckades med medlemsanslutning och diverse andra saker som skulle följas, så skulle vi godkännas och man skulle bilda en grundloge på Näset, med herresäte mitt i Vellinge kommun nämligen Höllviken.

Den 16 april 1973 bildades således Druidsällskapet FGDO i Höllviken. Den 18 april 1975 var det så tid för konstituerandet av en grundloge på Näset eftersom vi hade bevisat att det fanns underlag här nere. Bertil Renhed och Roland Boström är fortfarande verksamma i logen som fick det historiska namnet ”Halör” som betyder sandbank och som var namnet på en liten plats i nuvarande Foteviken. Den lilla fiskebyn ”Halör”, vid Fotevikens strand, fanns långt före Skanör och Falsterbo. Alltså hade dåvarande riksstorbibliotikarien hittat ett lämpligt och historiskt namn för vår loge. Senare döpte man vägen, som löper från rondellen vid infarten till Höllviken, och ut mot Hammarsnäs till Halörvägen.

Dåvarande ÄÄ i Ad Astra Kjell Leijon, höll i klubban den dagen då vi installerades ritualenligt som fullvärdig loge i Druidorden, och vi tillhör sedan dess Storlogen Sunnanland.

Det var nu dags för invigning av en logelokal. Som Druidsällskap höll vi till hos Jönssons alltså i Kämpinge Strandhotell. Vi kunde inte vara kvar där eftersom vi måste kunna bygga upp en lund etc. då vi blev loge, men efter diskussion och förhandling med kommunen fick vi möjlighet att hyra den lokal som vi fortfarande håller till i. Här kunde vi ha all vår rekvisita även om det innebar problem då vi skulle ha våra möten. Från början hyrdes lokalen även ut till fester etc. men efter några år märkte man på kommunen att lokalen blev nedsliten varför vi fick ensamrätt till lokalen under förutsättning att vi stod för underhållet på lokalen såsom målning etc.

Efter invigningen överlämnades klubban till vår förste ÄÄ Olof Möller.

Vi andra hade, förutom ämbeten, fullt upp med att arbeta med allt praktiskt som krävdes i början av vår verksamhet. Rekvisita till lunden m.m. skulle införskaffas. Vi stod en lördag och söndag i mitt företag och målade de kulisser som skulle stå bakom ÄÄ och MÄ platser. Podiet t.ex. fick jag vetskap om att en broder som var med i logen Carnac i Helsingborg hade tillverkat till dom. I bilen och upp till Helsingborg, så var det problemet löst. Det gällde att visa att allt skulle fungera inför Riksstorlogen. Vi växte i medlemsantal och allt fungerade.

Vad gjorde vi för att synas bland allmänheten? Jo vi började med att bjuda på kaffe med dopp och musik på våra ålderdomshem på lördagseftermiddagar.

Den 11.3. 1981 stod följande rubrik i Sydsvenska Dagbladet. ”Druiderna underhöll på Höllvikshemmet.” Efter rubriken följde. ” Druidorden i Höllviksnäs, Logen Halör, har startat sin utåtriktade verksamhet inför året. Först på programmet stod underhållning för de gamla på Höllvikshemmet. I lördags den 7 mars bjöds pensionärerna på kaffe och allt vad därtill hör alltmedan kvartetten Sunny Star spelade gamla fina melodier såsom wienervalser, några H-C Lundby örhängen m.fl.” Slut på citatet. Detta var ett sätt att skapa positiv PR i och utanför kommunen i starten av vår verksamhet.

Senare kom Broder Kaj Kampf upp med ett förslag om att vi skulle satsa på och ta ett par fadderbarn vilket vi gjort sedan dess från SOS barnbyar. Lennart Blomgren har nu tagit hand om detta och nu har vi tre fadderbarn. Dom två tidigare har vuxit upp och blivit stora varför vi skaffat tre nya. Även en handikappad flicka fick hjälp ekonomiskt av oss.

”Halörandan”, hur uppkom den? Jag tror att den växte fram eftersom vi bröder blev sammansvetsade med det arbete som krävdes inte bara i logen utan även mellan logemötena. Det blev en sammanhållning som är svår att beskriva men som har lett till det resultat som vi idag ser. Många glada kvällar med musikaliska inslag varvade med seriösa föredrag där vi bland mycket annat fick följa brobygget över sundet, från tidigt skede till dess slut. Vi bjöd in dåvarande kommunnämndens ordförande Göran Holm och på så sätt fick vi reda på vad som var på gång i vår kommun. Naturligtvis har vi dessutom begåvats med proffsig underhållning under årens lopp. Detta är exempel på givande logekvällar som vi haft.

Vår tidigare världspresident och RiksstorÄÄ Lennart Petterson skulle få besök från Australien och Schweiz. Han ringde mig och talade om att han ville bjuda med dom till en loge här i Sverige så att dom fick se hur vi arbetade. Jag citerar honom,” eftersom ni i Halör genomför och har en så stämningsfull och väl genomarbetad mötesritual i er loge, så vill jag gärna ta med dom till er”, slut på citatet. Jag tänkte lilla Halör varför inte till Ad Astra eller någon annan av de större logerna. Gissa om jag blev stolt över samtalet. Detta hedrade naturligtvis oss alla i vår loge och framför allt gav det logen Halör en positiv PR inom druidismen i Sverige.Vi har naturligtvis haft tur också under årens lopp. Som exempel kan nämnas att vi alltid haft levande musik i vår loge. Vår förste organist var Einar Andersson, som var proffs på musik och som spelade i Malmö Stadsteaters orkester, nuvarande Musikteaters orkester. Han inte bara spelade, utan han var även en duktig kompositör. Jag fick strax innan han dog originalnoter till ett musikaliskt stycke som han kallat ”Hembygdsvisa”. Jag skall låta spela in den på en CD skiva så att vi kan få glädje av den i vår loge. Efter Einar kom hans son och förde musiken vidare i vår loge o.s.v.

Vi får inte glömma att vi måste fortsätta att arbeta seriöst och regelbundet med vår PR, varför vi visade upp oss och medverkade på ”Fex Expon” som anordnades av Företagarföreningen och Vellinge Kommun. Allmänheten var inbjudna till en expo på Vikingabyns område, där den lilla fiskeplatsen ”Halör” låg för så många år sedan.

Vi informerade de gäster som kom om vad druidernas målsättning är likaså sålde vi vår skiva med ”Stilla Keltisk musik”. Samt sände vår informationsskrift ”Ledstjärnan” som man kunde ta del av. Detta gav oss några nya trevliga bröder som nu är här bland oss. Framför allt är det viktigt att vi får bort den negativa stämpel som slutna ordenssällskap fick i massmedia för ett antal år sedan.

Vi bröder i logen Halör ser fram emot att kunna föra druidismen framåt och att vi får uppleva många positiva och givande kvällar i vår loge. Vi skall lämna historiskt material efter oss så att bröder och andra får vetskap om vilken skatt som är i det vi arbetar för idag.

Talet skrivet och framfört i Logen Halör på årsdagen 2008 av

ROÄ Roland Boström.Nya_loggan_frilagd_utantext