En Druidisk resa genom världen. 
Från första mötet på värdshuset i London 1781, till den första Druidlogen i Sverige 1904, företog Druid-Orden en omväxlande och intressant resa i flera världsdelar. Till Amerika överfördes orden 1821 och till Australien tjugo år senare. 

Tillbaka till Europa kom Druid-Orden från Amerika med hemvändande tyska emigranter när den första logen bildades i Tyskland i början av 1870-talet. Därefter var inte steget så långt till Sverige och i Malmö bildades 1904 den första logen, som fick namnet Ad Astra. Utbredningen har därefter skett till Danmark, Norge, Finland och Island, som alla har nära samarbete i nordisk anda. 

Till Internationella Grand Lodge of Druidism (IGLD) är knutet ett individuellt medlemskap, som erhålles vid särskild reception. Vart fjärde år avhålles en världskongress. 


Nya_loggan_frilagd_utantext