Keltisk mystik och druiders visdom i modern tolkning. 
Druid-Ordens budskap kom att byggas på spännande myter och sägner om kelterna, vilka var en indoeuropeisk folkstam, som 2000 f. Kr. vandrade in från Asien och bredde ut sig över stora delar av Europa. De hade en hög kultur jämsides med greker och romare. Kelterna kallades också för galler av romarna. Enligt Caesar var druiderna inte enbart kelternas präster utan också läkare, siare och skalder. Naturen och universum var viktiga inslag i den symbolik, som lärde sig att tolka. Ordet Druid kommer förmodligen från betydelsen ”Den ytterst lärde” eller ”Den Högvise”, men även andra tolkningar förekommer. 

Kelterna var också skickliga i att tillverka vackra bruksföremål, smycken och lysande färgrika tyger. Ett keltiskt arv är de vackra skotska tygerna, som vi i dag fortfarande kan beundra och associerar till en svunnen tid. Det var inte bara genom mönstrade tyger, som kelterna utmärkte sig. De skapade också dekorativa och geometriska knopmönster. Än i dag används den keltiska knopen som en del av utbildningen inom matematik och konst. 

Kelterna anammade aldrig skriftspråket utan genom påverkan av druiderna byggdes hela kulturen upp på muntlig tradition. Det blev i stället romarna, som kom att beskriva kelterna och som gett oss den bild vi har idag, sett ur deras synvinkel. Men även fornirländsk litteratur nedtecknat av kristna munkar på 400-talet e.Kr har återberättat myter och legender, som har sin bakgrund i den keltiska historien. 

I Europa har i århundraden de livskraftiga legenderna om kung Arthur, riddarna kring det runda bordet och trollkarlen Merlin levt vidare och eggat fantasin. Ledstjärnan är den goda människans insats för en bättre samlevnad. Legenderna har genom Druid-Orden omformats till ett praktiskt och modernt tänkande för broderskap och humanism. 

Dagen namn på våra loger associerar till den tidens tankevärd med namn som Stonehenge, Wales, Derva och Merlin.Nya_loggan_frilagd_utantext