Logens Lund – en plats för ritualer, musik och visdom 
Stunden i Lunden ger möjlighet till eftertanke och meditation. En viktig del är ritualerna, som förmedlar visdomsord och leder till bättre självinsikt, men också ökad förståelse för medmänniskor. Sju punkter av druidisk visdom ger här en berikande vägledning. I kombination med Ordens speciella symboler uttrycks och förstärks ritualernas innebörd.

Musikaliska inslag bidrar ytterligare till den stämningsfulla samvaron. Men logebesöken är också en gemensam vandring på en väg genom olika gradgivningar. Nyfikenhet och förväntningar skapas för att känna en växande tillhörighet i brödraskapet. Det okända blir det kända och efter genomförd gradgivning öppnas nya dörrar för ytterligare stimulans. 

Ett 70-tal grundloger med totalt cirka 5 000 bröder är Svenska Druid-Ordens byggstenar. De finns geografiskt spridda från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Logemötena hålls normalt varannan eller var tredje vecka. En del loger äger de hus där verksamheten bedrivs. I grundlogerna inväljs och recipierar bröderna, som går vidare i tre grundlogegrader. För att fullborda den stilfulla inramningen bärs vid gradgivningarna frack som högtidsdräkt. Vid vanliga logemöten bärs mörk kostym med vit skjorta och slips. 

I de 11 regionala storlogerna kan bröder nå ytterligare tre gradgivningsnivåer. 

Den sjunde och sista graden når man efter många års engagemang och insatser för Ordens fortbestånd och vidareutveckling. 

Ordens högsta beslutande organ är Riksmötet, som avhålles vart fjärde år. Där väljs sju ämbetsmän till Riksstorlogen, vilka tillsammans med Ordensrådet leder Orden under efterföljande fyraårsperiod. 


Nya_loggan_frilagd_utantext