Hur blir jag medlem?

Svenska Druid Orden kräver av en blivande medlem.

* att han är svensk medborgare eller stadigvarande boende i Sverige
* att han åtnjuter medborgerlig aktning
* att han är minst 21 år
* att han har en självständig ekonomisk ställning
* att han är medveten om kostnadsbilden inom orden
* att han är rekommenderad av två bröder i logen

Vad innebär det att vara medlem i Svenska Druid-Orden?

* att ingå i ett världsomspännande Brödraskap
* att ha möjlighet att arbeta i den mänskliga solidaritetens anda
* att få förverkliga något av det bästa inom sig
* att genom orden förverkliga sin målsättning med oavlåtligt arbete för en ren och fördjupad livsåskådning

Intresseanmälam om medlemsskap i logen HALÖR finner Du här.Nya_loggan_frilagd_utantext