Keltisk musik – en källa för meditation och eftertanke. 
Det musikaliska inslaget i logernas rituella och efterrituella arbete ha som uppgift att fördjupa tankens kraft. Musik fungerar som et livselixir för våra innersta rum, dit inga bilder eller ord kan nå. Att kelterna framförde musik vet vi och också att den spelade en viktig roll, men hur den lät kan vi bara gissa oss till. Men det är troligt att deras tonspråk finns invävt i den folkmusik som idag existerar i Wales, Irland, Skottland och delar av norra Bretagne i Frankrike. 

Bland keltiska instrument hade den bågformiga harpan eller lyran en framträdande plats. Men även blåsinstrument användes, vilket framgår av motiven som finns på den vackra Gundestrupskitteln från keltisk tid och som nu finns på Nationalmuseet i Danmark. 

De keltiska kunskaperna fördes vidare genom muntliga traditioner, ledsagad av strängmusik. Den poesi och melodi som finns i t.ex. sånger från Wales och Irland har sannolikt sitt ursprung från den keltiska tiden. 

Den keltiska musiken har på senare år fått stort uppsving. Varje år arrangeras speciella keltiska festivaler. Tusentals vallfärdar till platserna för att uppleva den keltiska musiken med skotsk, irländsk, walesisk eller bretonsk anknytning.

Druidernas barder framförde sånger och detta lever vidare i utvecklad form i den musik vi lyssnar till idag. Den glansfulla poesin och melodin, som sångerna har är en källa för meditation och eftertanke. 


Nya_loggan_frilagd_utantext