Storlogen Sunnanland
Druid-Ordens syfte

Svenska Druid-Orden är en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier och från olika yrkesgrupper, som träffas för att främja sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.

Vår ideella målsättning är att verka för människans andliga och kulturella utveckling. Detta försöker vi förverkliga genom att kräva av medlemmarna att de rättar sig efter normala moralbegrepp och sedliga grundsatser.

Som ordensmedlemmar skall vi bindas samman av broderskärleken. Detta skall komma till uttryck i umgänget. Medlemmarna skall bry sig om varandra och visa omsorg om varandra. Det skall vi förverkliga även i umgänget utanför vår Orden. Det är stora och högtidliga mål vi siktar mot.

Känslorna ett medlemskap i logen skall ge är personlig utveckling, gemenskap, samhörighet och inte minst trygghet.

Svenska Druid-Orden tar inte ställning i religiösa eller politiska frågor, och brödernas åsikter i dessa frågor är helt och håller den enskildes ensak.
Välgörenhet

En viktig del av Druid-Ordens verksamhet är välgörenhet. Genom Rikstorlogen avsätter vi pengar till en central stipendiefond, där årets bidrag gick till hjärnforskning.

För ytterligare information om Orden hänvisar vi till www.druidorden.org




Nya_loggan_frilagd_utantext