Druid-Orden – en träffpunkt för vänskap och glädje. 
Grunden för dagens Druid-Orden lades 1781 i London. Det var en tid av religiös och politisk oro. Initiativtagaren Henry Hurle samlade några likasinnade vänner på värdshuset ”The King´s Arm´s” och bildade Druid-Orden. Ordens innehåll blev att stå över politiska och religiösa konflikter i en orolig tid och i stället träffas i vänskaplig samvaro. Broderskap, välgörenhet och sedlighet kom att utgöra ledstjärnor för medlemmarna. Förebilden blev kelternas druider, som man ansåg hade visheten att kunna förklara människans livsmål- DE forndruidiska uttrycksmedlen blev förebild för ordens ritualer, men målsättningen i den nutida utformningen blev att befrämja vänskapen mellan bröder. 

Situationen och behoven då kan anses vara desamma i dag och budskapet lever vidare i loger runt om i världen och i Sverige genom Svenska Druid-Orden. Druidlogen är en träffpunkt för vänskap, glädje och broderskap. Genom gemenskapen och budskapen arbetar vi med oss själva för att bli bättre människor och medmänniskor. Den personliga utvecklingen ger samhörighet och trygghet, som ökar i värde med tiden. Traditioner och rutiner i form av ritualer känns igen från gång till gång och får en broder att känna sig omsluten av värme och trygghet. 

Före och efter de stilfulla ritualerna i Lunden, som vi kallar vår möteslokal, umgås bröderna i glad och trevlig samvaro, som får vardagens bekymmer att kännas avlägsna. 


Nya_loggan_frilagd_utantext