Druidisk välgörenhet – en stimulans för utveckling. 
En viktig del i Druid-Ordens verksamhet är välgörenhet. Varje enskild loge har sina mål för detta och delar bland annat ut stipendier till loka projekt och förmågor. Genom insatserna knyts intressanta kontakter med oftast unga begåvningar, som får möjlighet att ta ytterligare steg in sin utveckling.
 
Druid-Orden förvaltar också centralt en stipendiefond, som i samband med Riksmötet vart fjärde år delar ut betydande belopp till personer inom vetenskap och forskning. Bidragen kommer från bröderna och visar att många små bäckar kan bilda ett livskraftigt flöde för framtida utveckling. 

Druid-Orden har också en understödsförening med anor långt bak i tiden. Behoven är inte lika starka i dag med nutidens sociala säkerhetsnät. Men vid en broders frånfälle utgår ett mindre belopp. Det får anses mera symboliskt än pekuniärt och understryker den stora vikt som Orden lägger på budskapet om medmänsklighet.
 
I Druid-Orden bryr vi oss om varandra men också om andra. Nya_loggan_frilagd_utantext